Σειρά Energy 22 - Ανοιγόμενη

  • Χρήση πολυαμιδίου 22m που εξασφαλίζει ιδανική θερμομόνωση και ηχομόνωση.
  • Με τη χρήση ανάλογων υαλοπινάκων(low-e) επιτυγχάνεται για το κούφωμα συντελεστής θερμοπερατότητας (k value) 1,8
  • Εξασφαλίζει πλήρη υδατοστεγάνωση χάρη στα ειδικά μελετημένα κανάλια απορροής, αλλά και στα τρία EPDM λάστιχα στεγάνωσης που διαθέτει.
  • Δυνατότητα επιλογής προφίλ για κατασκευή κουφώματος με περιμετρικό κλείδωμα.

 

Επισυναπτόμενα αρχεία

 Σειρά Energy 22