Ποιους αφορά

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχετε εφόσον:

1. διατηρείτε εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας / ψιλής κυριότητας /επικαρπίας) σε επιλέξιμη κατοικία.

2. πληροίτε τα εισοδηματικά κριτήρια των κάτωθι κατηγοριών (για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών):

 

  

Ατομικό
Εισόδημα
(€)

Οικογενειακό
Εισόδημα
(€)

Βασικό
Ποσοστό
Επιχορήγησης*

COVID-19
premium 

 Ενεργειακό
premium

Μέγιστο 
Ποσοστό
Επιχορήγησης

Μέγιστο
Ποσοστό
Επιχορήγησης
για λιγνιτικές περιοχες

1

Έως 10.000

Έως 20.000

65%

10% 

 10%

85%

95%

2

> 10.000 έως 20.000

> 20.000 έως 30.000

55%

 10%

 10%

75%

85%

3

> 20.000 έως 30.000

> 30.000 έως 40.000

50%

 10%

 10%

70%

80%

4

> 30.000 έως 50.000

>40.000 έως 70.000

45%

 10%

 10%

65%

75%

5

> 50.000 έως 90.000

> 70.000 έως 120.000

35%

 10%

 10%

65%

65%

 

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019(υποβολή 2020).

Στην περίπτωση που η επιλέξιμη κατοικία είναι ενοικιαζόμενη/διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση ή είναι κενή, καθώς και για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Στην περίπτωση των πολυκατοικιών δίνεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αίτησης:

Πολυκατοικίας Τύπου Α: που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα παρεμβάσεις στα επιμέρους διαμερίσματα

Πολυκατοικίας Τύπου Β: που περιλαμβάνει παρεμβάσεις μόνο στους κοινόχρηστους χώρους

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και ορίζεται ως εξής:

  

Πολυκατοικία

Βασικό
Ποσοστό
Επιχορήγησης*

COVID-19
premium 

 Ενεργειακό
premium

Μέγιστο 
Ποσοστό
Επιχορήγησης

Μέγιστο
Ποσοστό
Επιχορήγησης
για λιγνιτικές περιοχες

1

Τύπου Α

60%

10% 

 10%

80%

90%

2

Τύπου Β

60%

 10%

 -

70%

80%

 

Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης που αποτυπώνεται στους παραπάνω πίνακες, προβλέπονται οι κάτωθι προσαυξήσεις:

ειδική προσαύξηση σε όλους 10% λόγω COVID – 19

σε ακίνητα που ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές, ειδική προσαύξηση κατά 10%

σε κτήρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προσαύξηση ενεργειακού premium +10%