Τι χρημοτοδοτείται

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις ανάλογα με το σκοπό υλοποίησης, διακρίνονται σε 4 κατηγορίες και περιλαμβάνουν τις κάτωθι υποκατηγορίες παρεμβάσεων:

 1.  Ενεργειακής εξοικονόμησης

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Συστήματα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Α.Π.Ε.

 2.  Ενεργειακής αυτονόμησης

 • Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, με ενεργειακό συμψηφισμό
 • Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικοί συσσωρευτές) από Φ/Β
 • Υποδομές επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

 3.  Έξυπνων συστημάτων (smart home)

 • Διαχείρισης φωτισμού /ηλεκτρικών φορτίων
 • Θέρμανσης/ψύξης
 • Απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης

 4.  Λοιπές Κοινόχρηστες παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)

 • Αναβάθμιση και πιστοποίηση ανελκυστήρα
 • Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων