Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα παρέχει οικονομικά κίνητρα στους ωφελούμενους με την μορφή επιχορήγησης και δανείου με επιδότηση επιτοκίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην βελτίωση της ενεργειακή απόδοσης του ακινήτου τους.